European Karate WKJF championship 2017

KarateJitsu_2017

European Karate WKJF championship  2017

25.03.2017

Maskavas str. 160, Riga, Latvia

Читать далее »

6

KUMITE

Shobu Ippon

5

KUMITE

Shobu Contact

4

KUMITE

Shobu

1

Goshinjitsu

Goshinjitsu