European Karate WKJF championship 2019

jitsu2

European Karate WKJF championship  2019

29-31.03.2019

Maskavas str. 160, Riga, Latvia

Читать далее »

6

KUMITE

Shobu Ippon

5

KUMITE

Shobu Contact

4

KUMITE

Shobu

1

Goshinjitsu

Goshinjitsu